Czwartkowe odreagowanie na USD

0 58

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po okrągłym kursie 109,00. Po tym fakcie na rynku Ujka pojawił się wyraźny popyt. Amerykański dolar zyskiwał na wartości w stosunku do japońskiego jena oraz wielu innych walut.

USDJPY H1

W ramach ostatnich spadków zarysował się ciekawy schemat techniczny. Notowania wyznaczyły klasyczną formację podwójnego dna. Dodatkowym potwierdzeniem sygnału wzrostowego jest pułap cenowy. Odnosimy się tutaj do mierzenia Fibonacciego 61,8% po cenie 109,62. Obecnie cena nieco odjechała od strefy popytowej, jednak jest jeszcze szansa zrealizować scenariusz z motywem spóźnionego wejścia.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.