Sygnał kupna na amerykański dolarze?

0 74

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy okrągłej strefy cenowej 109,00. Po tym fakcie na wykresie zaczęli dominować kupujący. Tendencja ta utrzymywała się przez kolejne cztery sesje. W związku z tym na wykresie pojawił się lokalny szczyt o wartości 110,60.

USDJPY H1

W ostatnich godzinach rozwinęła się korekta spadkowa, która dociera do technicznego wsparcia ~ 110,00. Dość optymalnym rozwiązaniem może być wstrzymanie się do ukształtowania formacji świecowej z godziny 11. Na rynku pojawia się wyraźny popyt, który może być potwierdzony w najbliższych dziesięciu minutach.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.