Forex Trading Library

Kabel rozgrywa głębokie mierzenia

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 590 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od zakończenia trendu wzrostowego. W drugim tygodni marca notowania osiągnęły pułap cenowy 1,2890. Poziom ten nie został dotychczas pobity w drugim kwartale bieżącego roku.

GBPUSD H4

Obecny scenariusz skierowany jest na głębokie mierzenia wewnętrzne. W grę wchodzi tutaj schemat oparty na układzie harmonicznym Leonarda. Naszym targetem jest więc poziom oporu na wysokości współczynnika 78,6% fibo po kursie 1,2765.

Leave A Reply

Your email address will not be published.