Forex Trading Library

Zasięg korekty na głównej parze walutowej

0 66

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od końcówki korekty spadkowej. W tej sytuacji notowania głównej pary walutowej przetestowały poziom 1,0724. Kolejne sesje to już wyraźny rajd na północ.

EURUSD H1

Sesja czwartkowa to sytuacja, w której amerykański dolar nieco odrabia straty w stosunku do europejskiej waluty. Możemy spróbować wyznaczyć potencjalny target dla widocznych spadków. Pierwszy pułap odnosi się do mierzenia Fibonacciego 38,2% po kursie 1,0830. Widoczny jest tam strzał popytowy, który powinien być mocno broniony w przypadku zaksięgowania strefy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.