Forex Trading Library

Złoto zbliża się do bariery podażowej

0 138

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 155 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od osiągnięcia rekordu na rynku złota, który w ujęciu dolarowym nieznacznie przekroczył barierę 2430 USD za uncję. Sytuacja ta doprowadziła do dynamicznej realizacji zysków i szybkiego spadku poniżej 2400, a chwilami nawet 2300 USD.

GOLD H4

Obecnie budowany jest trójfalowy schemat korekcyjny. W ramach mierzenia FE100 wyznaczamy aktualny opór dla notowań. Jest to zaznaczona strefa podażowa, która odnosi się do wyceny 2338 USD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.