Forex Trading Library

Głębokie wsparcie na DAXie

0 55

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego dołka. Rynek w dynamiczny sposób przetestował i odreagował z poziomu cenowego 18620 punktów. Przez kolejne dwie sesje poruszał się wyraźnie na północ.

DAX M30

W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami silnej wyprzedaży. Rynek z łatwości przebijał kolejne współczynniki Fibonacciego. Obecnie na horyzoncie pojawiają się głębokie mierzenia. Wsparcie stanowi tutaj pułap współczynnika 78,6% fibo po cenie 18685 pkt. Potrzebujemy jednak wyraźnego wyhamowania i popytowych formacji świecowych na wyznaczonym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.