Forex Trading Library

Korekta prosta na wykresie USDJPY

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 320 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się pod koniec pierwszej połowy maja. Jednocześnie na wykresie pojawił się wierzchołek cenowy, z którego możemy poprowadzić mierzenie Fibonacciego dla bieżącego scenariusza.

USDJPY H1

Wspomniane wyżej mierzenie możemy użyć w ramach wyznaczenia strefy podażowej. W tym momencie odnosimy się do głębokiego współczynnika wewnętrznego 78,6%. Kurs tego poziomu to 156,08. W ujęciu lokalnym pojawia się schemat oparty na korekcie prostej. Mierzenie FE100 wskazuje nam strefę popytową po kursie 155,00.

Leave A Reply

Your email address will not be published.