Czy czeka nas zwrot na USDJPY?

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie rynek wyznaczył zakres wahań na poziomie 145 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w kluczowym miejscu technicznym, do którego przejdziemy w szczegółach pod wykresem. Rozpatrując zmienność pary walutowej USDJPY na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, nie byliśmy w stanie handlować tu zbyt okazale.

Kluczowy moment UjkuUSDJPY H1

Popołudnie otwiera się od zaangażowania kupujących, którzy doprowadzają kurs Ujka do kluczowej strefy podażowej. Opieramy się tutaj na silnej biegunowości, która potwierdzona jest mierzeniem FE100. Najlepszym obecnie interwałem do obserwacji wydają się być świece 1-godzinowe. Tam tez należy szukać oznak podaży, które powinny być kluczowe dla rozważenia pozycji krótkiej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.