Forex Trading Library

Jak duża może być korekta na GBPUSD?

0 72

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2890. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara, a tendencja ta utrzymuje się do dziś.

GBPUSD H4

Obecny scenariusz bazuje na mierzeniu korekcyjnym FE100. Jest to główny element, który warunkuje nam utrzymanie bieżącej dynamiki trendu spadkowego. Według tego wskaźnik rynek nie powinien przekroczyć poziomu cenowego 1,2470. Tam też znajduje się obecny poziom oporu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.