Forex Trading Library

Drugie podejście wzrostowe na Edku

0 49

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 280 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach wyhamowującego trendu wzrostowego. Tym samym rynek ukształtował dwie wierzchołki cenowe, z których drugi osiągnął pułap 1,0885.

EURUSD H4

Po kilku spadkowych sesjach kurs Edka porusza się na południe. Udaje się podbić cenę do pierwszego ze współczynników Fibonacciego – 38,2%. Stanowi on strefę podażową po cenie 1,0710. Pierwsza podaż już się pokazała, a obecnie czekamy na retest wyznaczonej strefy oporu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.