Druga okazja na USDJPY?

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się na kluczowym dołku, który znajduje dużę odzwierciedlenie w scenariuszu technicznym. Cały zakres wahań jaki notowania wykonały w drugiej połowie października zamyka się w 150 pipsach. Biorąc pod uwagę historyczną zmienność tej pary walutowej, jest to wynik wyjątkowo kiepski.

Dolne ograniczenie na Ujku

USDJPY H1

Poniedziałkowe popołudnie przyniosło pierwszy atak na strefę podażową 105,00 – 105,05. Jest to nadal aktualny poziom oporu, który opiera się na mierzeniu FE100 oraz silnej biegunowości. Widoczna reakcja sprzedających pozwala zarobić z krótkich pozycji około 40 pipsów.

Prowadząc dolne ograniczenie dla notowań, jesteśmy w stanie uzyskać poglądową informację o panującym sentymencie lokalnym. W przypadku utrzymaniu zaangażowania strony popytowej, może pojawić się okazja do zagrania na retest wskazanej strefy oporu.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.