Forex Trading Library

Trwa korekta wzrostowa na GBPUSD

0 99

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 350 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego z połowy lutego. Kolejne trzy tygodnie upłynęły pod znakiem dominacji brytyjskiego funta. Tendencja ta została utrzymana po pierwszym tygodniu marca.

GBPUSD H4

Bieżący schemat opiera się na mierzeniu korekcyjnym FE100. Bieżąca wycena wypełniła już połowę zakładanego targetu. Wyznaczony opór odnosi się do wyceny 1,2710. Przy bieżącej zmienności zakres ten powinien zostać wykonany jeszcze podczas dzisiejszej sesji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.