Silne wsparcie na EURUSD

0 60

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę głównej pary walutowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego wierzchołka po kursie 1,1830. Wygenerowany w kolejnych czterech dniach swing spadkowy, posłużył nam tutaj do wzmocnienia technicznej strefy harmonicznej. Rozpiętość fali korekcyjnej AB wyniosła mniej więcej 140 pipsów.

Schemat na euro/usd

EURUSD H1

Podczas piątkowej sesji notowania ukształtowały istotny dołek na wysokości mierzenia 50%. Zgodnie z tym faktem możemy dokonać analizy technicznej w oparciu o potencjalny układ harmoniczny. Mamy tutaj możliwość ukształtowania schematu Leonarda, którego punkt D znajduje się na wysokości cenowej 1,1730 – 1,1740.

Zgodnie z założeniami wspomnianej struktury XABCD, wykończenie stanowi głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo. Dodatkowym potwierdzeniem dla strefy wsparcia jest korekta pędząca AB=CD, która została wspomniana na wstępie artykułu.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.