Forex Trading Library

Kolejna bariera na USDJPY osiągnięta

0 59

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 860 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 146,46. Było to jednocześnie zakończenie korekty spadkowej, po której rynek dynamicznie powędrował na północ.

USDJPY H4

Trend wzrostowy na Ujku dociera obecnie do zewnętrznego mierzenia Fibonacciego 127,2%. Mamy tutaj strefę podażową, która odnosi się do wyceny 155,05. Warto teraz zaobserwować jakie formacje świecowe będą kształtowały się w analizowany obszarze technicznym. Oczywiście wymagane są tutaj świece z wyraźnymi cieniami od góry formacji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.