Zasięg korekty na GBPUSD

0 29

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych po kursie 1,3160. Był to moment zmiany trendu na wykresie Kabla, który charakteryzujemy od drugiej połowy października.

GBPUSD H4

Obecnie obserwujemy korektę spadkową, której potencjalny zasięg wyznacza mierzenie FE100. W przypadku utrzymania tendencji zwracam uwagę na zieloną strefę popytową po cenie 1,3350. Wyznaczony poziom wsparcia potwierdzony jest przez wyraźną biegunowość na tym obszarze.  Biegunowość ta związana jest również z pułapem rozpoczęcia poprzedniej korekty spadkowej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.