Forex Trading Library

Formacja świecowa młota na DAXie

0 92

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1500 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Widoczne maksimum zostało osiągnięte na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.

DAX H4

Obecna sytuacja staje się bardzo interesująca. Wydaje się, iż korekta spadkowa na niemieckim indeksie osiągnęła swoje ekstremum. Patrzymy tutaj na poziom cenowy oznaczony na wykresie zielonym kolorem. Jest to strefa odnosząca się do wyceny 17920 punktów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.