Zewnętrzna bariera podażowa na USDJPY

0 29

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 330 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od w ramach dołków cenowych 113,00. Był to moment, w który budowana była fala wzrostowa na tym rynku. W ten sposób wartość amerykańskiej waluty zdecydowanie wzrastała w stosunku do japońskiego jena.

USDJPY H4

Tendencja na Ujku jest tak naprawdę nadal aktualna. Na horyzoncie pojawia się jednak poziom oporu, który może zapoczątkować korektę spadkową. Wyznaczona strefa podażowa opiera się na pierwszym mierzeniu zewnętrznym 127,2% fibo. Jest to poziom cenowy 116,35.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.