Formacja trójkąta na EURUSD

0 31

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach tendencji spadkowej, kiedy to na wartości zdecydowanie zyskiwał amerykański dolar. Pod koniec listopada widzimy lokalne minimum, które notowania wyznaczyły na poziomie cenowym 1,1185.

EURUSD H4

Przez cały grudzień notowania poruszają się w kanale cenowym. Możemy tutaj powiedzieć, że tworzy nam się formacja trójkąta, z uwagi na wyraźnie opadające ograniczenia. W ten sposób otrzymujemy obecne poziomy techniczne, które odnoszą się do kursu 1,1255 oraz 1,1330.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.