Złoto blisko strefy podażowej

0 35

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1 875 dolarów za uncję. Kolejne sesje upłynęły jednak pod znakiem wyraźnej realizacji zysków. Dwa ostatnie tygodnie listopada to czas wyprzedaży na rynku złota.

GOLD H4

Druga połowa grudnia to z kolei czas, kiedy kapitał wraca do metali szlachetnych. Kurs złota zbliża się do strefy podażowej po cenie 1 815 dolarów za uncję. Poziom ten opiera się na klasycznym mierzeniu 50% oraz wcześniejszych wierzchołkach.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.