Zmiana sentymentu na wykresach USD?

0 104

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 430 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1690. Po tym fakcie rynek wrócił do szerokiego trendu spadkowego, gdyż widoczny wierzchołek był zakończeniem korekty wzrostowej.

EURUSD H4

Dokonując pomiaru ostatniej fali spadkowej, szukamy technicznej strefy cenowej dla schematu korekcyjnego. Notowania EURUSD zbliżają się do okrągłej bariery cenowej 1,1400 i tym samym poziomu podażowej, który znajduje się nieco wyżej. Widoczny opór opiera się na współczynniku Fibonacciego 38,2% po cenie 1,1430.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.