Cluster mierzeń na wykresie GBPUSD

0 76

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 480 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,3830. Kolejne sesje upływały jednak pod znakiem zwiększonego popytu na amerykańskiego dolara. Wycena GBPUSD w szybkim tempie spadła poniżej okrągły pułap 1,3500.

GBPUSD H4

Obecnie obserwujemy kształtowanie się schematu korekcyjnego na korekcie pędzącej. Dokonujemy tutaj założenia AB=CD w ramach mierzenia FE100. W ten sposób otrzymujemy najbliższy poziom oporu, który potwierdzenie zyskuje w postaci mierzenia Fibonacciego 38,2% po kursie 1,3540.  Patrząc na poranny sentyment rynkowy, widoczny schemat powinien zostać zaksięgowany jeszcze przed południem.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.