Forex Trading Library

EURUSD pomiędzy dwoma technicznymi poziomami

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 280 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych, które stanowiły najwyższą wycenę w bieżącym miesiącu. Rynek przetestował wtedy poziomy w pobliżu okrągłego kursu 1,0900.

EURUSD H4

Obecna sytuacja bazuje na dwóch strefach technicznych. Dla wyznaczenia pierwszej z nich zastosowaliśmy pomiar ostatniego swingu spadkowego. Tym samym zwracamy uwagę na pułap mierzenia 50%, który został w dniu dzisiejszym przetestowany i stanowi aktualny opór. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0743. W przypadku poziomu popytowego korzystamy z mierzenia FE100. Tym samym osiągamy wycenę dla tego wsparcia równą 1,0673.

Leave A Reply

Your email address will not be published.