Kluczowy moment na USDJPY

0 135

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 110,40. Początek lipca był jednak   okresem przewagi kupujących amerykańską walutę. Tendencja wzrostowa została utrzymana  przez dwie kolejne sesje.

USDJPY H1

Do wyznaczenia bieżącego scenariusza wykorzystujemy klasyczne mierzenie fibo. Pomiar obejmuje wzrostową sekwencję  przełomu czerwca i lipca. Lokalna korekta spadkowa osiąga techniczny target na poziomie cenowym 110,90. Wyznaczone wsparcie opiera się na wewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Na interwale 1-Godzinowym widzimy obecnie próbę generowania sygnału wzrostowego na formacji świecowej. Może to być element decyzyjny dla wyznaczonego scenariusza.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.