Realizacja scenariusza wzrostowego na DAXie?

0 82

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1 130 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która stanowi podwaliny dla obecnego scenariusza technicznego. Po tym fakcie na rynku akcyjnym nastąpił wyraźny wzrost wartości pozycji long.

DAX H2

Obecny tydzień jest kontynuacji piątkowej korekty spadkowej. Wpisuje się to w scenariusz overbalance, który wyznacza poziom popytowy na wysokości cenowej 14 425 punktów. W dniu dzisiejszym widzimy pierwszą reakcję na wyznaczona strefę popytową. Jednak z uwagi na duże prawdopodobieństwo retestu, warto obserwować układ w kolejnych godzinach.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.