Korekcyjna równość na Kablu

0 106

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 330 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swing spadkowego, który rozpoczął się z poziomu cenowego 1,4005. Kolejne sesje upływały pod znakiem umacniania się amerykańskiej waluty. Dołek cenowy pojawia się dopiero podczas sesji czwartkowej.

GBPUSD H2

Sesja piątkowa to okres dominacji kupujących. Wycena Kabla jest coraz bliżej strefy podażowej 1,3860 – 1,3875. Poziom ten opiera się na dwóch kluczowych mierzeniach. Przede wszystkim mamy tutaj schemat korekcyjny OneToOne, wzmocnienie układu stanowi mierzenie Fibonacciego 61,8%.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.