Currently set to Index
Currently set to Follow

Najbliższa podaż na EURUSD

0 100

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu Edka na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania EURUSD ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2190. Po tym fakcie notowania głównej pary walutowej zaczęły poruszać się dynamicznie na południe. Widoczny swing spadkowy objął mniej więcej 8 sesji giełdowych.

EURUSD H2

Pierwszy piątek lutego przyniósł zmianę panującej tendencji spadkowej. Kapitał zaczął odpływać od amerykańskiej waluty i przenosić się w bardziej ryzykowne aktywa. Beneficjentem takiego scenariusza jest również europejska waluta. Sesja środowa przybliża wycenę EURUSD do strefy oporu 1,2140. Poziom ten został wyznaczony w oparciu o głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.