Currently set to Index
Currently set to Follow

Zasięg korekcyjny na USDJPY

0 80

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, która jest częścią rozwijającego się trendu wzrostowego. Obecny impuls rozpoczął się w ostatnim tygodniu stycznia i trwał aż do sesji ostatniego piątku.

USDJPY H4

Poniedziałkowe popołudnie przynosi dynamiczną wyprzedaż amerykańskiej waluty. Rynek ukształtował wymowną formację świecową 4-godzinową, która objęła spadek o około 35 pipsów. Targetem dla kierunku południowego jest poziom wsparcia 104,67. Wskazana strefa popytowa opiera się na mierzeniu FE100, której obejmuje największą korektę spadkową.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.