Ujek księguje poziom wsparcia

0 47

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę wahań na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania wyznaczyły przedział cenowy na poziomie 260 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od pamiętnej sesji w dniu 9 listopada, kiedy na rynku pojawiła się informacja o szczepionce na COVID-19. Ten fakt doprowadził do dynamicznego wybicia w górę, które było spowodowane migracją kapitału z japońskiego jena.

USDJPY testuje wsparcie

USDJPY H4

Ostatnie godziny przynoszą dynamiczne spadki i doprowadzają kurs do strefy wsparcia 103,10 – 103,20. Jest to zarazem minimum z drugiego półrocza 2020 i poziom, z którego w listopadzie pojawił się silny popyt. Rynek obserwujemy z perspektywy interwału 4-godzinowego i tam też należy szukać sygnałów popytowych na świecach japońskich.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.