Nowy target na USDJPY

0 65

Poniższy wykres prezentuje notowania pary walutowej USDJPY na interwale 3-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę wahań na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania wyznaczyły przedział cenowy na poziomie 260 pipsów. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od pamiętnej sesji w dniu 9 listopada, kiedy na rynku pojawiła się informacja o szczepionce na COVID-19. Ten fakt doprowadził do dynamicznego wybicia w górę, które było spowodowane migracją kapitału z japońskiego jena.

Nowy target na Ujku

USDJPY H3

Po blisko miesiącu konsolidacji, na wykresie Ujka zaczyna pojawiać się więcej “świeżości”. Notowania wybijają dolne ograniczenie z przełomu listopada i grudnia oraz kontynuują rajd na południe. Naturalnym targetem dla sprzedających jest strefa cenowa 103,10 – 103,20. Jest to bowiem poziom listopadowego dołka, który wyznaczony był na wspomnianej sesji 9 listopada. Obecnie notowania potrzebują już tylko 20 – 25 pipsów, aby zaatakować wskazaną strefę popytową.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.