Silne wzrosty na Kablu

0 63

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości 3 000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od podwójnego szczytu na rekordowych wycenach ~ 1,4400. W kolejnych miesiącach amerykański dolar zyskiwał na wartości do brytyjskiego funta. Trend spadkowy osiągnął swój koniec w momencie poprawy sentymentu na rynkach finansowych. Spadek awersji do ryzyka wpłynął na transfer kapitału z amerykańskiego dolara do bardziej ryzykownych aktywów.

Głębokie mierzenie na GBPUSD

GBPUSD W1

Obecny tydzień otwiera przestrzeń do dalszych wzrostów pary walutowej GBPUSD. Do wyznaczenia kolejnego targetu musimy dokonać szerokiego mierzenia Fibonacciego. W związku z tym otrzymujemy strefę podażową, która oparta jest na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Dodatkowym potwierdzeniem poziomu oporu jest strefa ZZB z pierwszego kwartału 2018 roku Z uwagi na skalę wzrostów z obecnego tygodnia, oczekiwany target 1,3750 powinien być układem dopiero na następny tydzień.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.