Złoto osiąga poziom oporu

0 72

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania GOLD wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości około 200 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego szczytu, który ukształtowany został na poziomie cenowym 1965 dolarów za uncję. Po tym fakcie pojawiła się znaczna realizacja zysków na wykresie złota. Na przełomie listopada i grudnia kurs wyznaczył minima w okolicy 1765 dolarów za uncję.

GOLD testuje strefę oporu

GOLD H4

Grudzień charakteryzuje duża słabość amerykańskiego dolara, która przekłada się na nominalny wzrost wartości złota. Obecnie notowania osiągają średnioterminową strefę oporu, która oparta jest na silnym mierzeniu wewnętrznym 61,8% fibo. Wskazany poziom podażowy to pułap cenowy 1890 dolarów, gdzie w listopadzie pojawiło się wyraźne zaangażowanie sprzedajacych.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.