Euro coraz tańsze

0 39

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie rynek wyznaczył zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 4 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od średnioterminowego dołka, który ukształtowany został na poziomie cenowym 4,2000. Po tym fakcie wartość europejskiej waluty zaczęła dynamicznie rosnąć. Był to jednocześnie okres dużej nerwowości na rynkach finansowych, w którym kapitał migruje do bezpiecznych aktywów.

euro z targetem na 61,8

EURPLN D1

Obecnie jesteśmy w stanie wyznaczyć dość szeroki range cenowy na rynku EURPLN-a. Notowania dwukrotnie potwierdzały górne ograniczenie na wysokości 4,6300. Nadal aktualnym poziomem średnioterminowego wsparcia pozostaje pułap współczynnika Fibonacciego 61,8%. Ostatnie sesje przynoszą kolejne spadki i przybliżają kurs do wskazanej strefy popytowej ~ 4,3600.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.