Kontynuacja spadków na EURPLN

0 91

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 4 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego minimum po kursie 4,1900. Był to moment, po którym na rynku walutowym pojawił się wyraźny popyt na europejską walutę.

słabnące Euro

EURPLN D1

Na przełomie października i listopada rynek potwierdził strefę podażową na wierzchołkach po kursie 4,6300. Bieżący miesiąc przynosi wyraźne spadki na wykresie EURPLN, które schodzą już wyraźnie poniżej bariery 4,5000.

Tydzień obecny nie przynosi większej zmienności na rynku PLN-a. Notowania zaliczają czerwony kierunek, jednak skala wahań jest dość symboliczna. W przypadku kontynuacji spadków, docelową strefą średnioterminową jest poziom cenowy 4,3600 (61,8% fibo).

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.