USDPLN testuje linię trendu

0 57

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie notowania wyznaczyły przedział wahań o przedziale około 6 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od maksimów cenowych po okrągłym kursie 4,3000. Po tym fakcie na globalnych rynkach finansowych pojawił się stopniowy spadek awersji do ryzyka. Kapitał zaczął więc płynąć na rynki akcyjne oraz waluty bardziej egzotyczne. Do takiego grona zaliczamy polską walutę, która wyraźnie zyskała na wartości w drugim i trzecim kwartale 2020 roku.

usd na dolnym ograniczeniu

USDPLN D1

Ostatnie sesje przynoszą wyraźne uspokojenie zmienności. Według odreagowania z września i października prowadzimy dolną linię ograniczenia. Jest ona obecnie testowana przez sprzedających. Elementem mało sprzyjającym dla obrony zielonej linii jest zmienność. Zauważalny jest spadek zmienności i reaktywności na testowanym obszarze.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.