Jak długo potrwa wyprzedaż na DAXie?

0 58

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Operujemy tutaj na interwale 1-godzinowym, który pozwala na przedstawienie dynamiki rynkowej w ujęciu ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania DE30 wyznaczyły przedział wahań na poziomie 1 850 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od październikowych minimów, które ukształtowane zostały w okolicy poziomu cenowego 11 450 punktów. Listopad rozpoczął się od wyraźnej dominacji kupujących, która związana była z dużym spadkiem awersji do ryzyka na rynkach finansowych.

Trend na DE30

DAX H1

Druga część obecnego tygodnia przynosi uspokojenie nastrojów. Notowania wykonują korektę spadkową, która zbliża się do linii trendu wzrostowego. Aktualny poziom, gdzie może pojawić się wzrost zaangażowania strony popytowej to okrągłe 13 000 punktów.

W przypadku pogłębiania wyprzedaży na niemieckim indeksie DAX, znacząca jest strefa wsparcia po kursie 12 600 punktów. Znajduje ona potwierdzenie na biegunowości związanej z lokalnym wierzchołkiem listopadowym.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.