Dobra passa PLN-a trwa

0 48

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na szerokim interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę PLN-a na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. W tym czasie rynek ukształtował szeroki zakres wahań o rozpiętości ponad 10 000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od średnioterminowego dołka na poziomie cenowym 3,3000. Po tym fakcie polska waluta zdecydowanie traciła na wartości w stosunku do amerykańskiego dolara. W pierwszym kwartale 2020 roku za jednego dolara trzeba było bowiem zapłacić momentalnie już ponad 4,3000.

Dobra passa PLN-a

USDPLN W1

Duży spadek awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, sprzyja obecnemu popytowi na polską walutę. Kapitał wyraźnie ucieka z bezpiecznych aktywów i przenosi się na rynki akcyjne oraz mniej popularne waluty.

Listopad przybliża wycenę USDPLN-a do sierpniowych dołków. Są one oparte na szerokim mierzeniu Fibonacciego 61,8% po kursie 3,6900. Poziom ten może okazać się po raz kolejny silnym wsparciem, ale również punktem B dla potencjalnej formacji harmonicznej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.