Czy funt będzie kontynuował wzrosty?

0 116

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały skalę wahań o rozpiętości 470 – 480 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego dołka, który wyznaczony został na poziomie cenowym 1,2850. Po tym fakcie na wykresie Kabla pojawił się silny popyt. Amerykański dolar wyraźnie tracił na wartości w stosunku do funta brytyjskiego, a przełożyło się to na maksimum w ubiegłym tygodniu po kursie 1,3320.

Trend wzrostowy na Kablu

GBPUSD H1

Od sesji 13 listopada na wykresie GBPUSD zarysował się wyraźny trend wzrostowy. Notowania podążają zgodnie z poprowadzoną linia zieloną. Dolne ograniczenie jest precyzyjnie utrzymywane przez notowania, a wycena Kabla osiąga ostatnie maksimum ~ 1,3320. Będzie to kluczowy moment dla kontynuacji kierunku północnego. Ewentualne wybicie górą da silny sygnał dla kupujących brytyjską walutę.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.