Jak analizować rynek złota?

0 75

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań na poziomie 90 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego dołka, który wyznaczony został na poziomie cenowym 1845 dolarów za uncję złota. Po tym fakcie na wykresie pojawił się wyraźny popyt, a kurs poszybował na północ. Doprowadziło to do ukształtowania wierzchołka w połowie października, a odnosimy się tutaj do ceny 1935 dolarów za uncję.

GOLD na H4

GOLD H4

W ramach ostatniego wyhamowania trendu na rynku złota, możemy wyznaczyć schemat techniczny w oparciu o formację harmoniczną. Bazujemy tutaj na fali wzrostowej z przełomu września i października, która osiągnęła rozpiętość 90 USD.

Punktem “B” dla potencjalnego układu Gartleya jest mierzenie wewnętrzne 61,8% fibo. Szeroka fala BC mogła sugerować zanegowanie scenariusza jednak kurs ponownie obrał kierunek południowy. Obecnie rynek konsoliduje bardzo blisko punktu D struktury harmonicznej. Strefa wsparcia związana ze współczynnikiem 78,6% fibo to cena 1866 – 1867 USD.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.