EURPLN na kluczowym oporze

0 73

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURPLN na interwale dziennym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W tym czasie kurs wyznaczył przedział cenowy o rozpiętości około 4300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,2000. Był to jednocześnie moment, po którym na wykresie pojawił się silny popyt na europejską walutę. Wzrost awersji do ryzyka sprzyja transferowi kapitału, który uciekał z ryzykownych aktywów takich jak PLN.

EURPLN na oporze

EURPLN D1

W dniu dzisiejszym notowania EURPLN osiągają kluczową strefę cenową ~ 4,6300. Jest to poziom tegorocznego maksimum, które zostało wyznaczone pod koniec marca. Bardzo prawdopodobne jest, iż środowa sesja zakończy się poniżej analizowanej strefy podażowej.

Jeżeli na wykresie rozwinie się schemat korekcyjny, mamy tutaj możliwość ukształtowania struktury AB=CD. Biorąc pod uwagę podfalę z początku października, odnosimy się tutaj do scenariusza z korektą pędzącą.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.