Strefa kupujących na USDJPY

0 18

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Prezentowany horyzont czasowy obejmuje ostatnie kilkanaście sesji. W tym czasie budowana była fala spadkowa, którą wykorzystujemy do scenariusza ze strefą podażową.

Wspomniane wcześniej spadki doprowadził do wyznaczenia dołka na poziomie cenowym 105,05. Była to sesja 19 sierpnia, po której notowania rozpoczęły systematyczne wzrosty. Do obecnego momentu udało się odrobić mniej więcej 75% wcześniejszej wyprzedaży.

Docelowa strefa na Ujku

USDJPY H1

Otwarcie środowej sesji amerykańskiej przynosi wyraźne osłabienie amerykańskiej waluty. Na wartości zyskuje z kolei japoński jen, który napędza spadki na wykresie Ujka. Lokalna korekta otwiera przestrzeń dla schematu OneToOne, który może stanowić silne wsparcie dla notowań. Najbliższym poziomem popytowy jest kurs (105,75), gdzie w okolicy pojawiło się wcześniej wielu kupujących.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.