Kluczowe wybicie na SILVER?

0 24

Poniższy wykres przedstawia notowania srebra na interwale 1-godzinowym. Przedstawiony horyzont czasowy pozwala zaprezentować ostatnie dwa tygodnie zmienności. W tym czasie wygenerowana został fala wzrostowa z poziomu 23,4 USD do wierzchołka po kursie 28,4 USD.

Opisany swing spadkowy przyniósł ponad 20% wzrost wartości srebra na rynku metali szlachetnych. Stanowi on również podstawę dla stref popytowych na wykresie 1-godzinowym. Wykorzystujemy tu bowiem klasyczne mierzenie Fibonacciego, które wyznacza nam precyzyjne poziomy zwrotne.

Wybicie na srebrze

SILVER H1

Zielona strefa popytowa podparta jest mierzeniem 50% ze wspomnianego swingu wzrostowego. Wydaje się, że dolne ograniczenie po cenie 25,90 USD zostało utrzymane, a rynek będzie próbował atakować nowe maksima.

Elementem potwierdzającym zaangażowanie kupujących jest wybicie górnego ograniczenia formacji trójkąta. Po wejściu na rynek kapitał ze Stanów Zjednoczonych, kurs srebra wybija górą poziom cenowy 26,5 USD za uncję. Obecnym targetem jest pułap mierzenia 61,8% fibo, który znajduje się w strefie cenowej 27,5 USD.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.