Drugi test na USDPLN

0 37

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować zmienność tej pary walutowej za ostatnie kilka sesji. Wykres rozpoczyna się od dolnej podstawy szerokiego prostokąta overbalance w okolicach poziomu cenowego 3,6600.

Fala wzrostowa z 21 sierpnia przynosi podstawę dla obecnego scenariusza technicznego. Rynek wygenerował wtedy swing wzrostowy na blisko 700 pipsów w bardzo krótkich horyzoncie czasowym. Poczynając od otwarcia sesji europejskiej, a wierzchołek ukształtowany został w godzinach wieczornych polskiego czasu.

Dolar na wsparciu

USDPLN H1

Na uwagę zasługuje obecna wycena pary walutowej USDPLN. Notowania ponownie testują strefę popytową (3,6970), na której ukształtowany jest układ harmoniczny Gartleya. Pierwszy test formacji pojawił się podczas czwartkowego zawirowania na rynku amerykańskiego dolara. Komentarz ze strony prezesa FED – Jerome Powella, przyniósł duży wzrost zmienności na wykresach z USD. Aby rozważać rozegranie zielonej strefy wsparcia, konieczne jest wygenerowanie popytowych formacji świecowych w tym rejonie.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.