Zawirowania na rynku dolara

0 16

Poniższy wykres przedstawia notowania głównej pary walutowej na interwale 1-godzinowym. Prezentowany przedział czasowy rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia od dołka po kursie 1,1710. Wtedy to zapoczątkowana została fala wzrostowa, która stanowi podstawę dla scenariusza harmonicznego.

Pod koniec drugiego tygodnia sierpnia ukształtowany został wierzchołek fali wzrostowej. Na tej podstawie dokonujemy mierzenia Fibonacciego w zakresie 1,1710 – 1,1965.

powrót do wsparcia

EURUSD H1

Popołudniowe wystąpienie prezesa FED – Jerome Powella, przynosi dużą zmienność na amerykańskiej walucie. Rynek wykonuje ruch w górę i w dół, a ostatecznie ponownie testuje strefę popytową 1,1760. Pomimo wcześniejszego naruszenia punktu C schematu harmonicznego, na kluczowym wsparciu pojawił się wyraźny popyt.

Zgodnie z prawdopodobieństwem jakość takiej strefy wsparcia będzie coraz słabsza. Obecnie możemy wykorzystać poziom 1,1760 dla ewentualnego potwierdzenia siły amerykańskiej waluty. Kolejne zejście w te rejony powinno skutkować raczej wybiciem dołem.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.