Pierwsza silna zapora na GBPUSD

0 58

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtował zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 330 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po okrągłym kursie 1,4000. Po tym fakcie notowania rozpoczęły rajd na południe, a tendencja ta utrzymywał się przez mniej więcej tydzień.

GBPUSD H4

Nowy tydzień rozpoczyna się od kontynuacji tendencji wzrostowej na GBPUSD. Na szczególną uwagę zasługuje formacja świecowa z zakresu 8-12, która objęła swoim zakresem około 70 pipsów. Popołudnie to kontynuacja lokalnych wzrostów, które zbliżają się do strefy podażowej 1,3870. Wyznaczony opór bazuje na mierzeniu Fibonacciego 61,8% oraz równości FE100.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.