Currently set to Index
Currently set to Follow

Ostatnia linia obrony na GBPUSD

0 63

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Kabla na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. W tym czasie notowania GBPUSD ukształtowały szeroki zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 3000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,4380. Był to również moment, po którym na wykresie pojawiła się silna podaż. Kolejne miesiące upływały pod znakiem transferu kapitału do amerykańskiego dolara. Dołek osiągnięty został w pierwszy kwartale 2020 roku i osiągnął pułap ~ 1,1400.

GBPUSD W1

Już blisko rok utrzymują się wzrosty na parze walutowej GBPUSD. Rynek osiąga ostatnie wewnętrzne mierzenie Fibonacciego 88,6%. Jest to opór po kursie 1,4040. Obecnie obserwujemy tą szeroką strefę podażową z perspektywy interwał dziennego. Tam też należałoby szukać oznak słabości kupujących.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.