Dynamiczne spadki na złocie

0 119

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to przedstawić dynamikę ceny metalu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie rynek ukształtował skalę wahań na poziomie mniej więcej 120 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego dołka, który ukształtowany został na poziomie cenowym 1845 USD za uncję. Na otwarciu bieżącego tygodnia pojawiła się najwyższa wycena złota od blisko dwóch miesięcy. Kurs ustanowił bowiem wierzchołek po cenie 1965 USD za uncję.

Target na GOLD

GOLD H4

Po godzinie 12 polskiej czasu, na rynkach finansowych pojawiła się duża zmienność. Widoczna jest ona przede wszystkim na aktywach, które wrażliwe są na spadek i wzrost awersji do ryzyka. Silny popyt na głównych indeksach przekłada się tutaj na wyprzedaż złota.

Obecny kurs GOLD osiąga ciekawy poziom techniczny, który oparty jest na korekcie pędzącej AB=CD. Przedstawiana strefa wsparcia odnosi się do wyceny 1890 dolarów za uncję złota.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.