Zewnętrzne mierzenie na polskiej walucie

0 12

Poniższy wykres przedstawia notowania USDPLNa na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową w ostatnich kilku tygodniach. Duża część wykresu stanowi również zakończenie silnego trendu spadkowego, a z pewnością duże jego wyhamowanie.

Przez cały sierpień rynek poruszał się w już w dużo mniej trendowy sposób. Ogólna zmienność była dość atrakcyjna, ale zdecydowanie zabrakło sesji kontynuacyjnych. Kosztem tego notowania ukształtowały średnioterminowe wsparcie w okolicach poziomu cenowego 3,6550.

Retest na PLNie

USDPLN H4

Podczas wtorkowej sesji obserwujemy kolejne reakcje kupujących, które utrzymują kurs USDPLNa ponad 3,7500. Jest to mocno związane z szeroką strefą podażową na wysokości zewnętrznego mierzenia Fibonacciego 127,2%. Odnosimy się tutaj do poziomu cenowego (3,7800), który był dynamicznie przetestowany podczas piątkowej sesji. Optymalnym interwałem transakcyjny powinny być świece 4-godzinowe.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.