Trwa konsolidacja na USDJPY

0 10

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY z perspektywy interwału 1-godzinowego. Pozwala to nam zaprezentować dynamikę Ujka na przestrzeni ostatnich kilku sesji. Początek wykresu obejmuje lokalny szczyt z ostatniego piątku w sierpniu. Osiągnięty pułap cenowy to (106,95), a zapoczątkowało to lokalny impuls spadkowy.

Po kilku godzinach dynamicznej wyprzedaży amerykańskiego dolara, notowania wyznaczyły dołek na poziomie cenowym 105,15. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wyznaczyć scenariusz techniczny, który opiera się zarówno na mierzeniu Fibonacciego oraz horyzontalnych barierach cenowych.

Ujek w przedziale cenowym

USDJPY H1

Jeszcze pod koniec sierpnia rynek wykonał wyraźny zwrot na północ. Kapitał zaczął wracać do amerykańskiego dolara, który umacnia się na wielu frontach. W przypadku pary walutowej USDJPY wypełnione zostało głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo. Wspomniana strefa stanowi dość istotny opór dla notowań i jest zarazem górnym ograniczeniem bieżącej konsolidacji.

Strefa popytowa znajduje się na okrągłym poziomie cenowym 106,00. Mamy tam spełnioną równość AB=CD na korekcie pędzącej, która zaksięgowana została podczas czwartkowej sesji. Wskazana strefa stanowi teraz barierę dolnego ograniczenia konsolidacji.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.