Euro zyskuje na środowym otwarciu

0 10

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę głównej pary walutowej na przestrzeni obecnego tygodnia.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od poniedziałkowego otwarcia i notowań podczas sesji azjatyckiej. Są to rejony cenowe (1,1850 – 1,1870), po których następują dość wyraźne spadki na wykresie EURUSD. Patrząc na środowe otwarcie sesji europejskiej, rynek wykonał w obecnym tygodniu target wahań na poziomie około 200 pipsów.

Lokalne ZZB na Edku

EURUSD M30

Poranne umocnienie europejskiej waluty sprzyja wyznaczeniu scenariusza technicznego. Jest to lokalny schemat oparty na mierzeniu FE100, które określa równość korekcyjną.

Wyjątkowo atrakcyjnie wygląda strefa podażowa (1,1720), na której uzyskujemy silne potwierdzenie w ramach biegunowości. Odnosimy się tutaj do lokalnego dołka z wtorkowego przedpołudnia. Kluczowym elementem będą formacje świecowe w przypadku zaksięgowania strefy oporu.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.