Forex Trading Library

Korekta spadkowa na DAXie

0 95

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 450 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia pierwszego wierzchołka. Wtedy to kurs osiągnął poziom cenowy 18235 punktów i zaznaczył go jako aktualny opór.

DAX H1

Wspomniany wcześniej poziom został ponownie przetestowany. Na otwarciu tygodnia notowania reagują spadkową po zaksięgowaniu tej strefy technicznej. Najbliższym wsparciem jest teraz pułap mierzenia FE100. Korzystamy tutaj z pomiaru korekcyjnego, który wyznacza strefę popytową po kursie 18120 pkt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.